เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปกระบี่ (650 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยไปส่งยังท่าเรือหน้าทอนเพื่อลงเรือไปยังท่าเรือดอนสักล้วนั่งรถต่อไปยังจังหวัดกระบี่ มีให้บริการทุกวันมี 3 เวลาให้เลือกคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึงกระบี่  15.30 น. และเวลา 10.00 น. ถึงกระบี่ 17.00 น. และ 14.00 น. ถึงกระบี่ 21.00 น. การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง

สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรม เวลา 06.00 -06.20 น.
  • เวลา 10.00 น. รถรับจากโรงแรม เวลา 08.30 -09.00 น.
  • เวลา  14.0 น.   รถรับจากโรงแรม เวลา 12.00-12.20 น.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปกระบี่

เลือกการท่องเที่ยวของท่าน แล้วกรอกแบบฟอร์ม
การสั่งจองจะมีผลสำเร็จหลังจากได้รับการจ่ายหรือการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว
ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปกระบี่ Krabi
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
0 THB
Invalid Input
Invalid Input