เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต (850 THB)

บริการรถบัสรับจากโรงแรมเกาะสมุยไปส่งท่าเรือหน้าทอนลงเรือเฟอร์รีไปยังท่าเรือดอนสักนั่งรถบัสไปยัง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต มีให้บริการทุกวันมี 3เวลาให้เลือกคือ 08.00 จากเกาะสมุยถึงสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ตเวลา  12.00 น. และเวลา 10.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต 14.00 น.และเวลา 14.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต   18.00 น.  การจองจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเดินทาง
สิ่งที่รวมอยู่ใน

  • รถรับจากโรงแรม
  •  ตั๋วเรือเฟอร์รี่
  •  ตั๋วโดยสาร

หมายเหตุ

  • เวลา 08.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 06.00 -06.20 น.
  • เวลา 10.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 08.30 -09.00 น.
  • เวลา 14.00 น. รถรับจากโรงแรมเวลา 12.00 -13.00 น.

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต

เลือกการท่องเที่ยวของท่าน แล้วกรอกแบบฟอร์ม
การสั่งจองจะมีผลสำเร็จหลังจากได้รับการจ่ายหรือการโอนเงินจากลูกค้าแล้ว
ข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms & Conditions)

เส้นทางรถบวกเรือจากสมุย ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีแอร์พอร์ต Suratthani airport
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
0 THB
Invalid Input
Invalid Input