เข้าดูวิธีการชำระเงิน

จองได้ที่สำนักงานบริการของเรา

ที่อยู่บริษัท เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย หาดเฉวง 209, 209/1, 209/2 
ม. 2 ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ.สุราษธานี 84320 ( ในห้าง Central Festival Samui) ติดกับ Food Park 

การชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM

ชื่อธานาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

บัญชีเลขที่

bangkok bank
ธนาคารกรุงเทพ

เทสโก้โลตัสสมุย

น.ส. จิดาภา  จงไกรจักร

625-0-18952-6

krungthai bank
ธนาคากรุงไทย

เกาะสมุย

น.ส. จิดาภา  จงไกรจักร

829-0-03854-2

 krungthai bank
ธนาคากรุงไทย

เฉวง

น.ส. จิดาภา  จงไกรจักร

474-0-12204-9

 kasikorn bank
ธนาคารกสิกรไทย

เฉวง 3 เกาะสมุย

น.ส. จิดาภา  จงไกรจักร

535-2-02633-8

 

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือ โอนด้วย ATM กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณมายัง "ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 077-410549 หรือ E-mail.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือคุณจะโทรมายืนยันได้ที่ 086-4797058 ,087-8973056 หรือ 077-410549 คุณ แจน

*กรุณาเก็บไว้เป็นหลักฐาน*